beugel

Beperking hypotheekrenteaftrek


Vanaf 2013 geldt voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan, dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 360 maanden ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig wordt afgelost. Op 31 december 2012 bestaande leningen hoeven hier niet aan te voldoen. Voor deze leningen blijven de bestaande regels gelden.

In het regeerakkoord is opgenomen, dat vanaf 2014 het maximale aftrektarief (momenteel 52%) in stappen van een half procent per jaar zal worden teruggebracht naar het tarief van de derde schijf (momenteel 38%). Deze regeling gaat zowel voor oude als nieuwe hypotheken gelden.

Indien een voorlopig koopcontract uiterlijk 31 december 2012 is getekend, valt de lening onder het overgangsrecht en zal gelijk worden behandeld als reeds lopende leningen ( ook indien de lening pas in 2013 definitief wordt afgesloten ).

Leningen verstrekt door niet-banken (eigen bv, familie e.d.) hebben een informatieverplichting richting de fiscus vanaf 2013.

Restschulden (bij een negatief verkoopresultaat van de woning) blijven nog aftrekbaar voor 10 jaar (geldt voor restschulden vanaf 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017).

<< Terug naar overzicht