beugel

Alternatief voor rittenregistratie bestelauto’s


Werknemers die een fiscale bijtelling voor het privé gebruik van een bestelauto van de zaak willen voorkomen zijn tot op heden aangewezen op het bijhouden van een sluitende rittenadministratie. Met ingang van 1 januari 2012 komt er echter een alternatief. Werkgever en werknemer kunnen dan gezamenlijk verklaren dat de bestelauto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt. Met deze gezamenlijke verklaring wordt aangegeven dat met de bestelauto minder dan 500 kilometer privé wordt gereden, waarmee een bijtelling kan worden voorkomen. Een rittenregistratie is gedurende de periode dat een dergelijke verklaring is afgegeven, niet langer noodzakelijk. De Belastingdienst gaat de naleving van die verklaring door middel van zogenaamd “ambulant toezicht᾿ controleren. Denk in dit kader aan flitspalen, controle CBM, fotograferen kentekens bij de grens en evenementen etc.

<< Terug naar overzicht