beugel

Levensloopregeling


De levensloopregeling is per 2012 afgeschaft. Als u uw tegoed in 2013 opneemt en niet in 2012, kunt u een aanzienlijk belastingvoordeel halen. Bij deze opname zal namelijk slechts belasting worden geheven over 80% van de waarde van het op 31 december 2011 opgebouwde tegoed. Bedragen opgebouwd in 2012 en 2013 moeten wel tegen het normale (progressieve) tarief worden afgerekend

De regeling wordt nog wel opengehouden voor deelnemers die op 31 december 2011 een saldo van € 3.000 of meer op hun levenslooprekening hebben staan. Vanaf 2012 wordt wel de opbouw van de levensloopverlofkorting stopgezet. Dus deelnemers die een saldo van tenminste € 3.000 op hun levenslooprekening hebben staan, kunnen vooralsnog gewoon doorgaan met sparen.
Deelnemers met minder dan € 3.000 aan levenslooptegoed, kunnen het tegoed in 2012 of 2013 opnemen voor verlof. Ze kunnen niet meer bijstorten.

<< Terug naar overzicht