beugel

Activiteiten


  • Verzorging van uw gehele bedrijfsadministratie (zowel op ons kantoor als desgewenst bij u ter plekke).
  • Opstellen begroting en tussentijdse rapportage.
  • Het opstellen van de jaarrekening en andere financiĆ«le verantwoordingen.
  • Beoordeling en controle van de bij bedrijven intern gevoerde financiĆ«le administratie.
  • Alle fiscale aangiften (inkomsten-, vennootschaps-, loon-, omzet- en dividendbelasting) en zo nodig schrijven van bezwaarschriften en voeren van beroepsprocedures.
  • De complete loonadministratie (loonstroken, in dienst meldingen, jaaropgaven etc.).
  • Advies bij opstellen ondernemersplannen (welke ondernemingsvorm moet gekozen worden?), omzetting eenmanszaak in B.V. en herstructureringen etc.
  • Begeleiding controles door bedrijfsvereniging en fiscus.
  • Diverse overige werkzaamheden, zoals opstellen notulen A.V.A., publicatiebalansen KvK, opgaven t.b.v. verzekeringen, opgave Centraal Bureau voor de Statistiek etc.